Podsumowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego

Powiatowi Radni na ostatniej sesji pozytywnie ocenili realizację powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-20015”. Od pierwszego roku realizacji programu w wyniku prowadzonej edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wzrosła świadomość zdrowotna społeczeństwa, a także liczba kobiet zgłaszających się na badania cytologiczne. Czytaj dalej