Pprzeszczep – dar nowego życia

20 kwietnia 2012 r. w sali ROK Mazury Garbate odbyło się spotkanie zorganizowane  przez Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc i Starostwo Powiatowe w Olecku  w  celu upowszechnienie tematu transplantacji i przeszczepów. Wzięło w nim udział ok. 200 osób, m.in. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz osoby po przeszczepie serca Stanisław Jerusalimcew, Jacek Kapisz i Monika Rusinek (mieszkanka Powiatu Oleckiego).Spotkanie uroczyście rozpoczął i przywitał gości Andrzej Kisiel – Starosta Olecki. Na początku Stanisław Jerusalimcew Prezes Stowarzyszenia podziękował za pomoc w zorganizowaniu spotkania Staroście Oleckiemu, dyrektorom szkół, ROK Mazury Garbate. Szczególne podziękowania za ogromne wsparcie i udzieloną pomoc złożyła Monika Rusinek dr Romanowi Szeremeta z Olmedica Sp. z o.o. w Olecku oraz Iwonie Marchewka z ZPU PRAWDA.
Prowadzący dzielili się z uczestnikami spotkania przeżyciami związanymi z przeszczepem serca. Starali się przybliżyć młodym ludziom jak ważna jest transplantacja. Rozwiać wątpliwości natury moralnej i światopoglądowej, ale też prawnej, tym samym                           – w dalszej perspektywie – zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce, czemu miały służyć m.in. kolportowane przed i po spotkaniu oświadczenia woli oraz ulotki.
Informacje od strony medycznej przybliżyła Bożena Dudar koordynator transplantacyjny,  pracująca w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Mówiła, że każdy dorosły, który za życia nie złożył sprzeciwu na pobranie narządów po jego śmierci w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów może być potencjalnym dawcą. W przypadku dzieci sprzeciw w ich imieniu mogą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni. W praktyce jednak zdanie rodziny jest szanowane i nie pobiera się narządów bez rozmowy z rodziną.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć hiszpański film pt. „Esperanza”, pokazujący problem transplantacji od strony biorcy, dawcy i jego rodziny. Film pokazał, jak los potrafi być przewrotny, jak decyzja o odmowie przeszczepu przez rodzinę potencjalnego dawcy, może w przyszłości wrócić do niej, ale w sytuacji zupełnie odwrotnej  – stawiając ją w roli biorcy.
Stanisław Jerusalimcew – Prezes przytoczył motto Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc „tyle jesteśmy warci, ile potrafimy z siebie dać drugiemu człowiekowi” i zaprosił na stronę internetową organizacji www.przeszczepserca.pl .
Na zakończenie spotkania Andrzej Kisiel – Starosta Olecki zwrócił się z prośbą do uczestników spotkania, aby dbali o własne zdrowie i wykonywali badania profilaktyczne oraz zachęcali do tego pozostałych członków ich rodzin.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl