Bezpłatne badania profilaktyczne

Centrum Medyczne „Ars Medica” w Olsztynie zachęca do wzięcia udziału w organizowanych Profilaktycznych Programach Badań Przesiewowych, mających na celu wykrywanie chorób płuc i jelita grubego w ich bardzo wczesnej fazie, dając pacjentom ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Udział w obu programach jest bezpłatny!W ramach pierwszego wykonywana jest  bezpłatna tomografia komputerowa płuc dla osób w wieku 55-75 lat palących (stale lub w przeszłości) przez min. 20 lat paczkę papierosów dziennie, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na przewlekłe choroby płuc i nie miały w ostatnim roku wykonanych badań radiologicznych. Do badań kwalifikują się również pacjenci w wieku 55-75 lat z nowotworowym wywiadem rodzinnym oraz osoby narażone na długotrwałe działanie czynników rakotwórczych takich jak: azbest, beryl, uran, arszenik, radon oraz produktów przemiany węgla kamiennego  oraz bez ograniczeń wiekowych osoby ze wskaźnikiem odsetkowym EFV1 < 70% wartości należnych (osoby z POHP). Realizacja programu trwa do 30 listopada 2012 r.

Drugi Program to profilaktyka raka jelita grubego – dla wszystkich osób po 50 roku życia, które nie miały w ciągu ostatnich 10 lat takiego badania i nie odczuwają jak dotąd żadnych poważniejszych dolegliwości ze strony jelita grubego. Lekarze wykonujący badania to wyłącznie najlepsi specjaliści w dziedzinie gastroenterologii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy oraz uznani onkolodzy.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o wyżej wymienionych badaniach udzielane są przez „Ars Medica”, ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn pod nr tel. 664830861 lub 664830879.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl