Podaruj sobie zdrowe życie

Podobnie jak w minionych latach w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” Powiat Olecki zorganizował spotkanie pn. „Podaruj sobie zdrowe życie”. Odbyło się ono 12 września b.r. w ramach realizowanego powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015”. Andrzej Kisiel – starosta olecki mówił – „Proszę dbajcie o własne zdrowie i apeluję,  przekonujcie do tego swoich bliskich”. Uczestniczyli w nim uczniowie z I klas: Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, a także nauczyciele oraz Partnerzy realizowanego programu zdrowotnego. Podczas spotkania Ida Karpińska – założycielka Fundacji Kwiat Kobiecości mówiła – „Jeśli dostaniecie zaproszenie na cytologię, nie chowajcie go do szuflady, nie wyrzucajcie go do kosza. Bo to tak, jakbyście wyrzuciły swoje życie do kosza.” Ogółem edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy objęto 220 osób, w tym 60 chłopców. Celem spotkania było podniesienie świadomości zdrowotnej dziewcząt i chłopców na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji. Wskazywano możliwe działania profilaktyczne oraz przełamywano stereotypowe podejście do badań ginekologicznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjno – promocyjne z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Na zakończenie spotkania  wylosowano 24 osoby,  którym przekazano zestawy upominkowe. Sponsorem była Firma OCEANIC oraz Fundacja „Kwiat Kobiecości”.

Wszystkim Sponsorom i Partnerom dziękujemy!

Sporządziła: H. Kasicka
www.zdrowie.powiat.olecko.pl

Prasa:

 

 

 

 

Zdjęcia