Dawcy szpiku

dsc_213019 października b.r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych oraz w Starostwie Powiatowym w Olecku zorganizowano akcję rejestracji dawców szpiku, podczas której szukano genetycznego bliźniaka dla 18-letniego Dawida. Akcja dała również szanse wszystkim chorym na białaczkę, ponieważ przy okazji można było znaleźć niespokrewnionego dawcę dla innej osoby, potrzebującej przeszczepu szpiku. Rejestracja każdej zgłaszającej się osoby zajmowała tylko kilka minut. Polegała na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Zgłosiło się  60 osób.
Z każdym nowym zarejestrowanym potencjalnym Dawcą wzrasta szansa na pokonanie nowotworów krwi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Organizacja kolejnej rejestracji planowana jest w czerwcu 2017 roku.

Organizatorami akcji było Starostwo Powiatowe w Olecku, Fundacja DKMS, PWSZ.

Sporządziła:Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl