Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kolejną kampanię społeczną pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Celem jej jest przybliżenie wszystkim tematyki praw pacjenta i podniesienie społecznej świadomości w tym zakresie.Pacjencie masz prawo do:

  • uzyskania od lekarza przystępnej i pełnej informacji o stanie Twojego zdrowia,
  • wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody,
  • wyrażenia zgody, aby informacje o stanie Twojego zdrowia były udzielane wskazanym przez ciebie osobom,
  • obecności osoby bliskiej podczas udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych,
  • całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską w szpitalu. Jeśli opieka osoby bliskiej wiąże się z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie określona w regulaminie szpitala,
  • dokumentacji medycznej, dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych,
  • dostępu do dokumentacji medycznej, między innymi poprzez odpłatne sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii lub poprzez wgląd w siedzibie placówki medycznej.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronach:

www.bpp.gov.pl

Kampania Społeczna – Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina – Odcinek 1

Kampania Społeczna – Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina – Odcinek 2

Kampania Społeczna – Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina – Odcinek 3

rpp_odc_1

rpp_odc_2

rpp_odc_3

ulotka_o_prawach_pacjenta_

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl