Pobór krwi w 2017 r.

Terminy poboru krwi w 2017r.- plakatW Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania).
Szczegółowe informacje dla honorowych dawców znajdują się na stronie http://www.rckikol.pl/index.php/dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje .
W 2017 r. pobór krwi od honorowych dawców odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27 od godz. 8:00 do godz. 11:00 w poniższych terminach:

 • 5 stycznia
 • 2 lutego
 • 2 marca
 • 6 kwietnia
 • 4 maja
 • 1 czerwca
 • 6 lipca
 • 3 sierpnia
 • 7 września
 • 5 października
 • 9 listopada
 • 7 grudnia.

Na prośbę Dawcy:

 • wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
 • wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
 • wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.