Badanie jamy ustnej – element profilaktyki onkologicznej

6 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku dr Konrad Rylski, kierownik kliniki Dentica Nova zaproponował i przeprowadził bezpłatne badanie w kierunku wykrywania nowotworów głowy i szyi, np. raka jamy ustnej, gardła i krtani. Na badanie zgłosiło się 20 pracowników Starostwa.

Warto wiedzieć, że w 2018 r. ruszył Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej
i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Programem badań przesiewowych zostaną objęte osoby: w wieku 40-65 lat, wieloletni palacze, nadużywające alkoholu, zagrożone wirusem brodawczaka ludzkiego.
Na takie badanie powinny zgłosić się osoby, u których występuje utrzymujący się nieprzerwanie przez 3 tygodnie jeden z następujących objawów: przewlekła chrypa, ból gardła, pieczenie języka, owrzodzenie jamy ustnej, niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem, guz na szyi.
Do nowotworów głowy i szyi zaliczamy te, które rozwijają się w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych i przełyku – w jamie ustnej, gardle, krtani, jamie nosowej i zatokach. Mogą one powstawać także w śliniankach, tarczycy i gruczołach przytarczycowych, tkance miękkiej, kościach i skórze.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi finansowany z funduszy europejskich. Jego koszt to ponad 20 mln zł. Celem programu jest poprawa świadomości na temat czynników ryzyka oraz wczesna diagnostyka.
Ministerstwo Zdrowia szacuje, że do 2023 r. przebadanych zostanie ok. 70 tys. osób z grupy ryzyka.
Placówki w których można wykonać takie badanie znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-profilaktyki-nowotworow-glowy-i-szyi .

Rocznie ten typ nowotworu rozpoznanie się je u 11 tys. osób, a u 60% pacjentów diagnozowany jest dopiero w bardzo zaawansowanym stadium. Podjęcie skutecznej terapii zależy od wczesnego wykrycia nowotworu. W I stadium choroby, szanse na wyleczenie sięgają 95%.

Sporządziła: H. Kasicka