Profilaktyka narządu wzroku

10 i 14 czerwca 2019 r. w gabinecie okulistycznym w szpitalu, przy ul. Gołdapskiej 1 Firma Medica Vision przeprowadziła bezpłatne badanie wzroku. Obejmowało ono pomiar: ciśnienia wewnątrzgałkowego, mocy refrakcji, grubości rogówki, krzywizny rogówki.

Zgłosiło się 59 mieszkańców z terenu powiatu oleckiego. Stwierdzono, że u:
12 osób występują nieprawidłowości, tj. wymagają oni dalszej diagnostyki okulistycznej. Spośród przebadanej grupy wskazano 5 osób (które dotychczas nie były objęte leczeniem) do dalszej bezpłatnej konsultacji okulistycznej.
6 osób było podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Akcja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Oleckiego.

Schorzenia narządu wzroku stały się chorobą cywilizacyjną. Ciągła praca przy komputerze, oglądanie telewizora czy długie przebywanie w sztucznym oświetleniu powodują, że nasz wzrok pogarsza się w zastraszającym tempie. Problem chorób oczu, który wcześniej dotyczył głównie osób starszych, coraz częściej występuje już w młodym wieku. Ponadto wielu z nas lekceważy swoje problemy ze wzrokiem, ma opory przed stosowaniem szkieł korygujących, nie chodzi regularnie na wizyty kontrolne u okulisty, co także nasila ten problem. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która pozwala znacznie zmniejszyć ilość zaburzeń wzroku w późniejszym okresie życia.

Bagatelizowanie problemów ze wzrokiem może prowadzić do trwałych zmian, prowadzących do pogorszenia widzenia, a w konsekwencji nawet do utraty wzroku.

Sporządziła: H. Kasicka