Profilaktyka w dentobusie

Profilaktyka w dentobusie

W dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) zorganizował bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18 w mobilnym gabinecie stomatologicznym.
Akcja przeprowadzona została w następujących placówkach edukacyjnych na terenie powiatu oleckiego, tj.:
• Szkole Podstawowej w: Sokółkach, Kowalach Oleckich, Stożnem, Cichym, Świętajnie,
• w szkołach podległych Powiatowi Oleckiemu (w których kształci się również młodzież z terenów wiejskich), tj.: Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkół Technicznych, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych w Olecku,
• Przedszkolu Samorządowym w Kowalach Oleckich.

Dziękujemy Gminie Kowale Oleckie, Gminie Świętajno, pielęgniarkom, opiekunom, nauczycielom, dyrekcji placówek oświatowych za ogromne zaangażowanie w realizację wyżej wymienionej akcji zdrowotnej.
Ogółem profilaktyką tj. oceną stanu zębów, zgryzu, intensywności próchnicy oraz profilaktyki fluorkowej zostało objętych 539 dzieci. Warunkiem uczestnictwa w akcji była zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
W listopadzie 2019 r. planowane jest przeprowadzenie takiej akcji na terenie Gminy Wieliczki oraz Olecka.

Sporządziła: H. Kasicka