Program „Rodzina 500+”

Od 1 lipca zaczął funkcjonować w rozszerzonej formule program Rodzina 500+. Wprowadzone zmiany powodują, iż świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Intencją ustawodawcy jest, aby dotarł on jak najszybciej i jak najsprawniej do mieszkańców tj. bezpośrednich beneficjentów. W związku z tym do 31 lipca 2019 r. do miast powiatowych i miejscowości gminnych wyruszą busy z akcją informacyjną 500 +. Dnia 12 lipca 2019 r. w Olecku bus będzie przed Starostwem Powiatowym w Olecku w godzinach 12.00 – 14.00. Pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielą informacji i pomocy osobom zainteresowanym skorzystaniem
z programu.
W tym dniu pracownicy Urzędu Wojewódzkiego również będą:

  • w godz. 10.00 – 12.00 w Gminie Wieliczki,
  • a od godz. 14.00 w Gminie Kowale Oleckie.

Obecnie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia możliwe jest za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.