Profilaktyka stomatologiczna w dentobusie

Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) organizuje bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży w nowoczesnym dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.Akcja przeprowadzona zostanie w dniach 4 – 8 listopada 2019 r. w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Olecko i Gminy Wieliczki oraz w szkołach podległych Powiatowi Oleckiemu: Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Zespole Szkół Technicznych w Olecku.
Profilaktyką zostaną poddane tylko te dzieci, których rodzice wyrazili zgodę (tzn. podpisali formularz zgody). W zakresie usług, które będą proponowane jest m.in. ocena stanu zębów, zgryzu, intensywności próchnicy oraz ewentualnej profilaktyki fluorkowej. Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym, dla naszych mieszkańców jest on całkowicie bezpłatny.

Powiat – PRASA-Harmon. badań w dentobusie 4-8 XI-2019r.

Sporządziła: H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl