Bezpieczeństwo i zdrowie rodzin

9 czerwca 2019 roku odbyły się na placu w centrum Olecka wspólnie zorganizowane po raz dziesiąty 2 festyny rodzinne. Imprezy służyły umacnianiu rodziny, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, zachęceniu do wykonywania badań profilaktycznych, zdobyciu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego. Czytaj dalej

Profilaktyka w dentobusie

Profilaktyka w dentobusie

W dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) zorganizował bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18 w mobilnym gabinecie stomatologicznym.
Akcja przeprowadzona została w następujących placówkach edukacyjnych na terenie powiatu oleckiego, tj.: Czytaj dalej

Profilaktyka stomatologiczna w dentobusie

Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) organizuje bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18 w nowoczesnym dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.

Akcja przeprowadzona zostanie w dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Kowale Oleckie i Gminy Świętajno oraz w szkołach podległych Powiatowi Oleckiemu (w których kształci się również młodzież z terenów wiejskich), tj.: Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkół Technicznych, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych w Olecku. Czytaj dalej

Bezpłatne badanie wzroku

Plakat okulistyka 2019

Firma Medica Vision zaprasza na bezpłatne badanie wzroku, które odbędzie się 10 i 14 czerwca 2019 r. (w gabinecie okulistycznym w szpitalu, przy ul. Gołdapskiej 1). Zostanie ono wykonane na aparacie najnowszej generacji firmy Nidek Tonefer III. To innowacyjne urządzenie łączące wiele funkcji diagnostycznych. Badania wykonywane są na jednym urządzeniu, zapewniając szybkie i dokładne pomiary przy maksymalnym komforcie dla pacjenta. Czytaj dalej

Atrakcje dla rodzin

Festyn 2019

9 czerwca 2019 r. (w niedzielę) w Olecku, na placu w centrum miasta odbędą się 2 festyny rodzinne. Imprezy „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina” i „Bezpieczny Powiat 2019” organizowane są już od 10 lat. Celem ich jest promocja zdrowego stylu życia i odżywiania, przekazania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia i bezpieczeństwa pożarowego.
I oczywiście, tradycyjnie zapraszamy na badania profilaktyczne, które będzie można wykonać tego dnia na placu m.in. mammograficzne, badanie poziomu cukru, badanie poziomu ciśnienia krwi, pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Chcemy, aby rodziny (dzieci, ich rodzice, dziadkowie) miło spędziły ten czas wspólnie. Czytaj dalej

Bezpłatne badanie mammograficzne

PlakatOleckoVI2019

Dnia 9 czerwca 2019 r. zapraszamy kobiety w wieku 50 – 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie w Olecku (przy placu w centrum miasta). Badania będą wykonywane podczas festynu rodzinnego „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.

Przypominamy, że badanie wykonywane jest w ramach ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Finansowane dla pacjentek co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Mammografia trwa tylko kilka minut. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, a co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe.

Zainteresowane badaniem proszone są o wcześniejszą rejestrację pod nr telefonu:
58 767 34 44, 58 767 34 55 lub online www.mojamammgrafia.pl
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 19.30.

Szanowni Rolnicy

PLAKAT KZMPowiat Olecki wraz z Gminą Olecko, Gminą Kowale Oleckie i Świętajno podjął decyzję o wspólnej realizacji w 2019 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”. Planowany koszt realizacji programu to 82.265,00 zł. Czytaj dalej

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

Plakat HPV 2019W 2019 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”,  przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Czytaj dalej

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W grudniu 2018 r. Rada Powiatu w Olecku podjęła decyzję o realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”. Program będzie kontynuacją działań podejmowanych w programie pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy ….”, realizowanym w latach 2009 – 2017. Czytaj dalej

Pobór krwi w 2019 r.

Terminy poboru krwi w 2019r.W Polsce krew oddaje się bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg. Czytaj dalej