Program „Rodzina 500+”

Od 1 lipca zaczął funkcjonować w rozszerzonej formule program Rodzina 500+. Wprowadzone zmiany powodują, iż świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Intencją ustawodawcy jest, aby dotarł on jak najszybciej i jak najsprawniej do mieszkańców tj. bezpośrednich beneficjentów. W związku z tym do 31 lipca 2019 r. do miast powiatowych i miejscowości gminnych wyruszą busy z akcją informacyjną 500 +. Czytaj dalej

Choroby odkleszczowe – profilaktyka

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022” – 13 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych. Czytaj dalej

Bezpieczeństwo i zdrowie rodzin

9 czerwca 2019 roku odbyły się na placu w centrum Olecka wspólnie zorganizowane po raz dziesiąty 2 festyny rodzinne. Imprezy służyły umacnianiu rodziny, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, zachęceniu do wykonywania badań profilaktycznych, zdobyciu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego. Czytaj dalej

Profilaktyka w dentobusie

Profilaktyka w dentobusie

W dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) zorganizował bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18 w mobilnym gabinecie stomatologicznym.
Akcja przeprowadzona została w następujących placówkach edukacyjnych na terenie powiatu oleckiego, tj.: Czytaj dalej

Profilaktyka stomatologiczna w dentobusie

Powiat Olecki we współpracy z Firmą (Ekodent sp. z o.o.) organizuje bezpłatne badania stomatologiczne dzieci i młodzieży do lat 18 w nowoczesnym dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.

Akcja przeprowadzona zostanie w dniach 3 – 7 czerwca 2019 r. w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Kowale Oleckie i Gminy Świętajno oraz w szkołach podległych Powiatowi Oleckiemu (w których kształci się również młodzież z terenów wiejskich), tj.: Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkół Technicznych, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych w Olecku. Czytaj dalej

Bezpłatne badanie wzroku

Plakat okulistyka 2019

Firma Medica Vision zaprasza na bezpłatne badanie wzroku, które odbędzie się 10 i 14 czerwca 2019 r. (w gabinecie okulistycznym w szpitalu, przy ul. Gołdapskiej 1). Zostanie ono wykonane na aparacie najnowszej generacji firmy Nidek Tonefer III. To innowacyjne urządzenie łączące wiele funkcji diagnostycznych. Badania wykonywane są na jednym urządzeniu, zapewniając szybkie i dokładne pomiary przy maksymalnym komforcie dla pacjenta. Czytaj dalej