Spotkanie informacyjno – edukacyjne pn. „Honorowe krwiodawstwo”

Z a p r o s z e n i e
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza mieszkańców powiatu na spotkanie informacyjno – edukacyjne pn. „Honorowe krwiodawstwo”, które odbędzie
się 3 marca 2016 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (ul. Gołdapska 27, budynek internatu, sala konferencyjna). Czytaj dalej

Pobór krwi w 2016 r.

Terminy poboru krwi w 2016r.- plakatW Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania). Czytaj dalej

„Łączy nas kobiecość”

ŁNK Olecko 10-2015„Łączy nas kobiecość” – to IV edycja akcji skierowanej do kobiet, której celem jej zachęcenie do zadbania o własne zdrowie i wykonania badania profilaktycznego – mammografii. Na terenie naszego powiatu akcja zorganizowana będzie 29 października 2015 r. (czwartek), w mammobusie ustawionym przy szpitalu w Olecku, ul. Gołdapska 1. Czytaj dalej