Informacja z realizacji w 2019 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”

Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą odzwierzęcą atakującą ośrodkowy układ nerwowy. Zakażenie powodowane jest najczęściej przez ukłucie kleszcza, który
jest nosicielem wirusa. Powiat olecki leży w województwie warmińsko – mazurskim, które jest drugim województwem w kraju o najwyższej zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) i graniczy z województwem podlaskim, o najwyższej zapadalności na KZM.
Czytaj dalej

Choroby odkleszczowe – spotkanie edukacyjne

Dnia 25 lutego 2020 r. w ramach realizowanego „Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022” – odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej.Uczestnikami spotkania byli nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku. Ogółem 110 osób. Czytaj dalej

Choroby odkleszczowe – profilaktyka

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022” – 13 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych. Czytaj dalej

Szanowni Rolnicy

Powiat Olecki wraz z Gminą Olecko, Gminą Kowale Oleckie i Świętajno podjął decyzję o wspólnej realizacji w 2019 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”. Planowany koszt realizacji programu to 82.265,00 zł.Program zdrowotny adresowany jest do pracowników rolnych oraz ich rodzin, domowników, w tym dzieci i osób przebywających lub zamieszkujących gospodarstwa rolne (ubezpieczonych w KRUS, którzy dotąd nie otrzymali szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu).

Czytaj dalej

Bezpłatne szczepienia przeciw KZM

8 października 2018 r. Starostwo Powiatowe w Olecku zorganizowało konferencję pn. „Groźne choroby przenoszone przez kleszcze. Czy można się przed nimi chronić? ”. Przybyłych gości przywitał Marian Świerszcz – Starosta Olecki. Mówił „ – Powiat olecki opracował program zdrowotny, który zakłada edukację i szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepienia będą bezpłatne i skierowane do rolników i ich rodzin. Osób ubezpieczonych w KRUS”. Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencje „Groźne choroby przenoszone przez kleszcze. Czy można się przed nimi chronić?”

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) występuje w  27 krajach europejskich. W Polsce największa zachorowalność na  KZM jest rejestrowana w województwie: podlaskim, warmińsko – mazurskim oraz  mazowieckim. Niestety wilgotne lato oraz łagodna zima potęgują rozrost i rozprzestrzenianie się populacji tych pajęczaków.      Coraz więcej jest kleszczy zarażonych boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Zarażenie wirusem KZM następuje zaraz po ukąszeniu przez zarażonego kleszcza. Podczas, kiedy zarażenie wirusem boreliozy następuje dopiero po wielu godzinach. Powikłania przebytego KZM mogą przybierać postać porażeń, niedowładów, zaniku mięśni i uszkodzenia móżdżku, a także wywoływać bóle głowy, czy obniżoną zdolność do pracy, męczliwość, zaburzenia snu,… Jest przyczyną niepełnosprawności u ludzi.
Dlatego powiat olecki podjął kolejne działanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
W czerwcu 2018 r. Rada Powiatu w Olecku podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”.

Czytaj dalej