Zaproszenie na konferencje „Groźne choroby przenoszone przez kleszcze. Czy można się przed nimi chronić?”

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) występuje w  27 krajach europejskich. W Polsce największa zachorowalność na  KZM jest rejestrowana w województwie: podlaskim, warmińsko – mazurskim oraz  mazowieckim. Niestety wilgotne lato oraz łagodna zima potęgują rozrost i rozprzestrzenianie się populacji tych pajęczaków.      Coraz więcej jest kleszczy zarażonych boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Zarażenie wirusem KZM następuje zaraz po ukąszeniu przez zarażonego kleszcza. Podczas, kiedy zarażenie wirusem boreliozy następuje dopiero po wielu godzinach. Powikłania przebytego KZM mogą przybierać postać porażeń, niedowładów, zaniku mięśni i uszkodzenia móżdżku, a także wywoływać bóle głowy, czy obniżoną zdolność do pracy, męczliwość, zaburzenia snu,… Jest przyczyną niepełnosprawności u ludzi.
Dlatego powiat olecki podjął kolejne działanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
W czerwcu 2018 r. Rada Powiatu w Olecku podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”.

Serdecznie zapraszam na otwartą konferencję pn. „Groźne choroby przenoszone przez kleszcze. Czy można się przed nimi chronić? ” , która odbędzie się 8 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27.

Program konferencji:

10:00  – 10:15 –  Powitanie  – Marian Świerszcz, Starosta Olecki.

10:15 – 10:40 – „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022” – przedstawienie głównych założeń realizacji programu – Halina Kasicka, Starostwo Powiatowe w Olecku.

10:40 – 10:50 – Choroby odkleszczowe w powiecie oleckim na tle województwa warmińsko -mazurskiego i Polski – Katarzyna Dryl-Nerkowska, PPIS w Olecku.

10:50 – 11:50 – Choroby przenoszone przez kleszcze: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, anaplazmoza, babeszioza i inne rzadkie choroby. Profilaktyka chorób odkleszczowych. Potrzeba i skuteczność szczepień ochronnych. – dr hab. Anna Moniuszko – Malinowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Prodziekan na  Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

11:50 – 12:00 – Skuteczna ochrona leśników przed kleszczowym zapaleniem mózgu. – Zbigniew Poniatowski, Nadleśniczy, Nadleśnictwo Olecko.

12:00 – 12:10 – Stan zaszczepienia wrażliwych populacji na terenie powiatu oleckiego – Teresa Ratuszna, st. asystent PSSE w Olecku.

12:10 – 12:30 –  Postępowanie w sprawach zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych  – Elżbieta Krzykwa, asystent PSSE w Olecku.

12:30 – 13:00 –  Dyskusja i podsumowanie spotkania.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do dnia 5 października 2018 r.  tel. 721870216 (pn.-pt., w godz. 7.30-15.30).