Bezpłatne szczepienia przeciw KZM

8 października 2018 r. Starostwo Powiatowe w Olecku zorganizowało konferencję pn. „Groźne choroby przenoszone przez kleszcze. Czy można się przed nimi chronić? ”. Przybyłych gości przywitał Marian Świerszcz – Starosta Olecki. Mówił „ – Powiat olecki opracował program zdrowotny, który zakłada edukację i szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepienia będą bezpłatne i skierowane do rolników i ich rodzin. Osób ubezpieczonych w KRUS”.

Koszt:

  • szczepienia przeciw KZM finansowany będzie w 30 % przez samorząd powiatowy i w 70 % przez samorząd gminy na terenie, którego zamieszkuje rolnik,
  • organizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej w 100% zostanie sfinansowany przez samorząd powiatowy.

Ze szczepień skorzystają w ciągu 4 lat rolnicy i ich rodziny, tj. 1 305 osób.

Ogólny koszt realizacji programu wyniesie 415.415,00 zł.

Szacowany koszt zaszczepienia jednej osoby wyniesie 303,00 zł.

Roczny koszt przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej wyniesie 5.000,00 zł.

Szczepienia będą realizowane w 2019 r. przez zakład opieki zdrowotnej, wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Uczestnikom podczas spotkania zostały również przekazane informacje dotyczące m.in.: rodzajów chorób przenoszonych przez kleszcze, objawów zakażenia i profilaktyki chorób odkleszczowych, potrzeby i skuteczności szczepień ochronnych, statystyk zachorowalności na choroby odkleszczowe oraz chorób zawodowych.

W spotkaniu wzięło udział 98 osób.