Szanowni Rolnicy

Powiat Olecki wraz z Gminą Olecko, Gminą Kowale Oleckie i Świętajno podjął decyzję o wspólnej realizacji w 2019 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”. Planowany koszt realizacji programu to 82.265,00 zł.Program zdrowotny adresowany jest do pracowników rolnych oraz ich rodzin, domowników, w tym dzieci i osób przebywających lub zamieszkujących gospodarstwa rolne (ubezpieczonych w KRUS, którzy dotąd nie otrzymali szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu).

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu są szczepienia zalecane w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym wskazaniem osób z grup podwyższonego ryzyka np. rolników.
Szczepieniem mogą zostać objęci dorośli oraz dzieci od 1 r.ż.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W Polsce największa zachorowalność na  kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest rejestrowana w województwie: podlaskim, warmińsko – mazurskim oraz  mazowieckim. Niestety wilgotne lato oraz łagodna zima potęgują rozrost i rozprzestrzenianie się populacji tych pajęczaków.
Coraz więcej jest kleszczy zarażonych boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Zarażenie wirusem KZM następuje wkrótce po ukąszeniu przez zarażonego kleszcza. Podczas, kiedy zarażenie wirusem boreliozy następuje dopiero po wielu godzinach. Powikłania przebytego KZM mogą przybierać postać porażeń, niedowładów, zaniku mięśni i uszkodzenia móżdżku, a także wywoływać bóle głowy, czy obniżoną zdolność do pracy, męczliwość, zaburzenia snu,… Powikłania takie powodują niepełnosprawność u ludzi.

Osoby uczestniczące w programie nie będą ponosić żadnych kosztów, ponieważ koszt szczepień w całości zostanie sfinansowany przez Powiat Olecki i Gminę (na terenie, której osoba zamieszkuje).
W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony Realizator powiatowego programu zdrowotnego. Została nim Olmedica w Olecku Sp. z o.o., która od 3 kwietnia 2019 r. przeprowadzi szczepienia na terenie 3 gmin, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania rolników.
Zapraszam do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Aby skorzystać ze szczepienia należy: złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym ubezpieczenie wnioskodawcy w KRUS. Wnioski można składać
od 11-03-2019 r. do 29-03-2019 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku pok. nr 3 lub 23.
Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej www.powiat.olecko.pl , w Starostwie Powiatowym w Olecku i wyżej wymienionych gminach.
Program i szczegółowe informacje o jego realizacji dostępne są na stronie
http://www.powiat.olecko.pl/aktualnosc-739-szczepienia_przeciw_kleszczowemu.html oraz pod nr tel. 721870216 (pn.-pt., w godz. 7.30-15.30).