Choroby odkleszczowe – profilaktyka

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022” – 13 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku oraz przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych.

Celem jego było przekazanie informacji pracownikom z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, aby mogli tę wiedzę zastosować dla siebie, swoich rodzin lub też przekazać ją znajomym.

W poprzednich latach takie spotkania były organizowane, kiedy rozpoczynano realizację każdego nowego programu zdrowotnego.

Część merytoryczną spotkania prowadził dr n. med. Maciej Adamski, który mówił, że kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to problem epidemiologiczny i kliniczny. A jedynym skutecznym sposobem ochrony jest szczepienie przeciw KZM.

W spotkaniu wzięła udział Małgorzata Wojtkowiak, która zapoznała z faktami i mitami o kleszczach, a także o formach ochrony przed nimi za pomocą skutecznych środków tzw. repelentów – odstraszających kleszcze.

Spotkania dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych dla mieszkańców naszego powiatu organizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Olecku do roku 2022.