Informacja z realizacji w 2019 roku „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”

Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą odzwierzęcą atakującą ośrodkowy układ nerwowy. Zakażenie powodowane jest najczęściej przez ukłucie kleszcza, który
jest nosicielem wirusa. Powiat olecki leży w województwie warmińsko – mazurskim, które jest drugim województwem w kraju o najwyższej zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) i graniczy z województwem podlaskim, o najwyższej zapadalności na KZM.

Profilaktyka to wyłączny sposób na uniknięcie powikłań tej choroby. Działania profilaktyczne skupiają się głównie na noszeniu odzieży ochronnej, stosowaniu repelentów, obserwacji całego ciała po ekspozycji na ukłucie kleszcza oraz jak najszybsze usunięcie kleszcza ze skóry, a także niespożywanie niepasteryzowanego mleka. Jednak najskuteczniejszą metodą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu są szczepienia. Efektywność regularnych szczepień sięga 99%. Wg publikacji nawet szczepienie po 2 dawkach daje ochronę od 96% do 100%.

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) jest zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Programie Szczepień Ochronnych, niestety niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

I właśnie ten skuteczny sposób profilaktyki zaproponowano mieszkańcom powiatu oleckiego w ramach w/w programu. Szczepienia zostały skierowane do grupy z wysokiego ryzyka na zachorowanie na KZM, tj. do rolników i osób zamieszkujących gospodarstwa rolne oraz uczestniczących w pracach, zamieszkujących powiat olecki (ubezpieczonych w KRUS, którzy wcześniej nie otrzymali szczepień przeciw KZM).

Program w 2019 r. objął zarówno grupę zawodową wysokiego ryzyka jaką są czynni rolnicy, ale także osoby zamieszkujące gospodarstwa rolne i uczestniczące w pracach. Rozszerzenie grupy docelowej ponad tą, wynikającą z ryzyka zawodowego, podyktowane było specyfiką gospodarstw rolnych. W wielu z nich miejsce pracy oraz zamieszkania
nie dzieli przecież duża odległość, a część prac wykonywanych jest w bliskim sąsiedztwie domu. Szczególną grupą zamieszkującą gospodarstwa rolne są dzieci, zarówno młodsze pozostające pod opieką osoby wykonującej prace polowe, jak i starsze, pomagające w ich wykonywaniu.

W 2019 r. z bezpłatnego szczepienia skorzystały 253 osoby. Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 80.447,00 zł.

W załączniku szczegółowa informacja o działaniach podjętych w 2019 r. w ramach programu.

Sporządziła: H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl