Unieważnienie konkursu ofert – szczepienia przeciw HPV

Na podstawie § 1, 3a, 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.), tj. wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a w związku z tym niemożnością realizacji programu polityki zdrowotnej, Zarząd Powiatu w Olecku unieważnił ogłoszony w dniu 27 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru realizatora w 2020 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024w powiecie oleckim”, w tym wykonania szczepień przeciw wirusowi HPV typ 6, 11, 16, 18 – dla 45 dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego. Czytaj dalej

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim

Powiat Olecki od 2009 r. realizował program pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. W ramach tego programu prowadzone były działania z zakresu edukacji zdrowotnej i akcje tzw. „Białe Niedziele – badania cytologiczne”, a od 2016 r. rozpoczęto szczepienia dziewcząt 14 – letnich oraz 16 – letnich (w 2017 r. na prośbę rodziców).
Zgodnie z wprowadzoną w 2017 r. zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych samorząd, który rozpoczął program po 12 sierpnia 2009 r. (kiedy nawet zgodnie z wówczas obowiązującym prawem nie było jeszcze wymogu posiadania oceny programu z Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji) został zobligowany do zakończenia jego realizacji i finansowania.
W związku z powyższym powiatowy program „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” został zakończony w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W 2019 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”,  przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczepieniem może zostać objętych 140 dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego, tj.: Czytaj dalej