Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W 2019 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”,  przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczepieniem może zostać objętych 140 dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego, tj.: Czytaj dalej