Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oczekuje na honorowych dawców krwi

Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zostać honorowymi dawcami krwi. Pobór krwi od honorowych dawców w 2013r. odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27 od godz. 8:30 do godz. 11:00 w  poniższych  terminach: Czytaj dalej