Szkolenie rodziców i opiekunów

A Zdjęcie na czołówkę wiadomosci o szkoleniu12-13 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku zorganizowano 2 szkolenia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych. Przeprowadzono je w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom pn. „Zrozumieć Autyzm”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.Celem było m. in.: zapoznanie z programami rozwijania samodzielności, ukazanie systemów motywacji i wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko.
Prelegenci mówili, że u osób z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu często występują różnego rodzaju zachowania problemowe, będące wynikiem specyficznych trudności oraz potrzeb u nich występujących.
Szkolenia składały się z części wykładowej oraz warsztatowej, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia wprowadzanych treści. Każdego dnia w zajęciach wzięło udział 40 osób. Wszyscy otrzymali materiały z zakresu tematyki szkolenia oraz zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Zajęcia prowadzili prelegenci z wieloletnim stażem pracy z osobami autystycznymi: Beata Gawron, Aleksandra Pinkiewicz, Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta. Organizatorzy szkolenia: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska i Starostwo Powiatowe w Olecku.

W 2015 r. w ramach programu pn. „Zrozumieć Autyzm”, w Powiecie Oleckim została zorganizowana konferencja, szkolenie kadry medycznej oraz szkolenie rodziców i opiekunów osób autystycznych.
Realizatorem programu jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Proszę o akceptację treści informacji do prasy oraz na stronę internetową Starostwa.