Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W 2016 roku w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” zostaną przeprowadzone szczepienia dziewcząt urodzonych w 2002 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.
Realizatorem programu zdrowotnego jest Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.
Zostaną one przeprowadzane na terenie 4 gmin Powiatu Oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt (harmonogram w załączeniu).

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego w/w szczepienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Więcej informacji o tematyce HPV na: http://www.koalicjarsm.pl  oraz http://zdrowie.avd.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2016 r. powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” dostępne
są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel. 721870216.

Harmonogram szczepień przeciw wirusowi HPV

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl