Zmiana harmonogramu pracy aptek od 2 kwietnia 2017 r.

Z dniem 31 marca 2017 r. kończy działalność Apteka „Pod lipami” Olmedica Sp. z o.o. w Olecku, przy ul. Gołdapskiej 1. W budynku po wyżej wymienionej aptece wkrótce rozpocznie działalność nowa apteka, która obecnie jest w trakcie rejestracji.W związku z tym dyżury pracy aptek będą pełnione zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIII/123/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego w 2017 r.,
tzn.  nastąpi przesunięcie w harmonogramie dyżurów w taki sposób, że od 2 kwietnia 2017 r. dyżur pełnić będzie apteka, która jest następną w kolejności.
Przesunięcie w harmonogramie obowiązywać będzie do czasu dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego.

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl