Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) występuje w  27 krajach europejskich. W Polsce największa zachorowalność na  KZM jest rejestrowana w województwie: podlaskim, warmińsko – mazurskim oraz  mazowieckim. Niestety wilgotne lato oraz łagodna zima potęgują rozrost i rozprzestrzenianie się populacji tych pajęczaków. Mamy na naszym terenie poważny problem, dlatego Powiat Olecki podejmuje kolejne działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W czerwcu 2018 r. Rada Powiatu w Olecku podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”.
Coraz więcej jest kleszczy zarażonych boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Zarażenie wirusem KZM następuje zaraz po ukąszeniu przez zarażonego kleszcza. Podczas, kiedy zarażenie wirusem boreliozy następuje dopiero po wielu godzinach. Powikłania przebytego KZM mogą przybierać postać porażeń, niedowładów, zaniku mięśni i uszkodzenia móżdżku, a także wywoływać bóle głowy, czy obniżoną zdolność do pracy, męczliwość, zaburzenia snu,… Powikłania takie powodują niepełnosprawność u ludzi.
Program polityki zdrowotnej adresowany jest do pracowników rolnych oraz ich rodzin, domowników, w tym dzieci i osób przebywających lub zamieszkujących gospodarstwa rolne (ubezpieczonych w KRUS, którzy dotąd nie otrzymali szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu). Program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia pozytywna pozwala podjąć realizację tego programu. Można ją było uzyskać tylko kierując działania do jednej z grup największego ryzyka, tj. np. rolników. Teraz można już planować jego realizację ze środków publicznych.

Profilaktyka to wyłączny sposób na uniknięcie powikłań choroby. Działania profilaktyczne przeciw KZM skupią się głównie na noszeniu odzieży ochronnej, stosowaniu repelentów odstraszających kleszcze, obserwacji całego ciała po możliwej ekspozycji na ukłucie kleszcza oraz jak najszybsze fachowe usunięcie kleszcza ze skóry, a także niespożywaniu niepasteryzowanego mleka. Jednak najskuteczniejszą metodą profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu są szczepienia zalecane w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym wskazaniem osób z grup podwyższonego ryzyka np. rolników.

Osoby uczestniczące w programie nie będą ponosić żadnych kosztów, ponieważ planowana jest realizacja jego finansowania ze środków powiatu i gmin.

Uchwała

Sporządziła:H.Kasicka
www.powiat.olecko.pl