Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W grudniu 2018 r. Rada Powiatu w Olecku podjęła decyzję o realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”. Program będzie kontynuacją działań podejmowanych w programie pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy ….”, realizowanym w latach 2009 – 2017. W ramach programu zaplanowano edukację zdrowotną z zakresu profilaktyki HPV, szczepienia 14 – letnich dziewcząt przeciw wirusowi HPV i organizację badań cytologicznych dla kobiet podczas tzw. „Białych Niedziel”.
W roku 2016 i 2017 prowadzone były już bezpłatne szczepienia. Każdego roku w ramach powiatowego programu szczepieniem przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) objęto wówczas prawie 40% dziewcząt 14 – letnich.
Oczywiście podobnie jak w poprzednich latach, decyzję o zaszczepieniu dziecka podejmie rodzic/opiekun prawny.
Głównym celem programu będzie zwiększenie odporności na zakażenia wirusem HPV u dziewcząt.
Poprzez realizację programu zamierzamy zwiększyć:

  • dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych dla mieszkańców powiatu,
  • zgłaszalność na przesiewowe badania cytologiczne poprzez prowadzone działania edukacyjne,
  • wiedzę mieszkańców w zakresie zapobiegania zakażeniom wywołanym wirusem brodawczaka ludzkiego.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia pozytywna pozwala wdrażać ten program od 2019 r., a w związku z tym przeznaczać na jego realizację środki publiczne.

Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno. Rodzice, czy też opiekunowie prawni nie poniosą żadnych kosztów szczepienia.

Uchwała Nr II 11 2018

Sporządziła: H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl