KOMUNIKAT DO DAWCÓW KRWI

W związku z sytuacją epidamiologiczną Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Olsztynie informuje, że potencjalni dawcy krwi powracający z regionów i krajów objętych ogniskami zachorowania koronawirusem w krajach/regionach:

 • Chiny
 • Korea Południowa
 • Japonia
 • Iran
 • Włochy
 • Niemcy
 • Japonia
 • Francja
 • Hiszpania
 • USA – stan Waszyngton i Kalifornia,
 • Wielka Brytania
 • Szwajcaria
 • Holandia
 • Szwecja
 • Norwegia

podlegają 14 dniowej dyskwalifikacji.

RCKiK zwraca uwagę, że powyższy wykaz może nie uwzględniać  wszystkich krajów – ostateczną decyzję podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej, na podstawie aktualnych wytycznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie!

RCKiK prosi o niezgłaszanie się w tym czasie na akcje pobierania krwi. Jednocześnie przypomina,
że warunkiem oddania krwi jest dobry stan zdrowia bez jakichkolwiek objawów infekcji, nawet
np. lekkiego kataru, opryszczki, podwyższonej temperatury ciała itp.

Szczegółowe informacje na bieżąco podawane są na stronie internetowej www.rckikol.pl

Sporządziła: H.Kasicka

www.powiat.olecko.pl