Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do udziału
w projekcie pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”
Zadanie zrealizowane zostanie ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane będzie przez Ministra Zdrowia. Zajęcia będą się odbywały w okresie VI-XII 2020 roku.

W ramach realizacji projektu będą następujące działania:

 • Spotkania indywidualne i grupowe z dietetykiem
 • Spotkania grupowe z psychologiem
 • Spotkania indywidualne z coachem
 • Spotkania grupowe z fizjoterapeutą
 • Zajęcia fizyczne – aqua aerobik oraz siłownia
 • Zajęcia indywidualne i grupowe z trenerem personalnym
 • Warsztaty świadomego żywienia
 • Warsztaty rękodzielnicze.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców powiatu oleckiego z potwierdzoną przez lekarza otyłością, tj. BMI >30, którzy:

 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej;
 • chcą podnieść stan wiedzy na temat konsekwencji otyłości, znajomości zasad prawidłowego żywienia oraz wprowadzenia trwałych zmian w nawykach żywieniowych;
 • sumiennie będą uczęszczały na zajęcia wg zaplanowanego harmonogramu.

Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie.

Aby wziąć udział w Projekcie należy wysłać zgłoszenie (które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 11.06.2020r. na adres mailowy: grupaolecko@gmail.com bądź włożyć do skrzynki korespondencyjnej mieszczącej się przy wejściu do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (ul. Gołdapska 29, Olecko).

Decyduje kolejność zgłoszeń!

plpakat canva-poprawiona data

Regulamin projektu-Tworzenie grup wsparcia z otyłością