Bezpłatna infolinia

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe występujące jesienią
i zimą, wiele osób starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych może potrzebować pomocy.W związku z tym, aby zapewnić wszystkim potrzebującym szybki dostęp do informacji o:

  • formach pomocy dla bezdomnych,
  • lokalizacji najbliższych schronisk i jadłodajni,
  • ogrzewalniach czy placówkach pomocy medyczne

na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia pod nr telefonu 800 165 320.
Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa znajduje się na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie http://www.uw.olsztyn.pl .

Sporządziła: Halina Kasicka
www.powiat.olecko.pl